13 ตัวชี้วัด-พัฒนาวิชาชีพครู
13 ตัวชี้วัดพัฒนาครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.32 MB
ID PLANแผนพัฒนาตนเองครูอำนวย สุวรรณชาตรี
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 336.5 KB
การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146.5 KB
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามแนว Backward Design
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.5 KB
กำหนดการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 179 KB
บันทึกผลหลังสอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.5 KB
แบบประเมินการนิเทศ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72 KB
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88.5 KB
ประเมินแผนการสอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149 KB
โปรแกรมคำนวน T_Score
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 387.5 KB
รายงานแผนการจัดการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60 KB
สมุดบันทึกความดีของผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106 KB