ติดต่อเรา
โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม
258 ม.5 ถนนกาญจนวนิช   ตำบลพังลา  อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90170
เบอร์โทรศัพท์ 074-541294 เบอร์โทรสาร 074-541294
Email : kubkulwittayakom@hotmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/kobkulschool/?ref=pages_you_manage


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน