กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวหุสนา โอะโร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนริศา กะลูแป
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสิริพร รักหมาน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0805401456
อีเมล์ : kk_teacher38@kobkul.ac.th

นางสาวอิกนีฟา อะนวล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2