กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางบุสริน ขุนชนะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0840671760
อีเมล์ : ิีbusrinkhun@gmail.com

นางสาวฝาตีม๊ะ รอมานี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0937573352
อีเมล์ : ัyavira.bi@gmail.com