เกณฑ์การแข่งขัน
การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 240.8 KB
การแข่งขันคัดลายมือ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.54 KB
การแข่งขันอ่านเอาเรื่อง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88.76 KB
การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.82 KB
การแข่งขันคิดเลขเร็ว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 226.83 KB
การแข่งขันซูโดกุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 102.95 KB
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ STEM วิทย์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 101.61 KB
การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.45 KB
การตอบปัญหาสังคม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 220.75 KB
การแข่งขันเปตอง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 272.21 KB
การแข่งขันฟุตซอล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 231.35 KB
การแข่งขันทักษะความสามารถทางกีฬา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.56 KB
การแข่งขันเต้นประกอบเพลง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.99 KB
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 95.6 KB
การแข่งขันตอบปัญหา IT
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 99.64 KB
การแข่งขัน Read and Draw
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 95.22 KB
การแข่งขัน Story Telling
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.22 KB
การแข่งขันทักษะความสามารถทางลูกเสือ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.7 KB