กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.06 KB
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 946.86 KB
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 610.33 KB
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 95.75 KB