สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
  • สัญญลักณ์ประจำโรงเรียน มือ กับตรี
  • อักษรย่อโรงเรียน "ก.ค."
  • สีประจำโรงเรียน "เหลือง - แดง"