รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม
258 ม.5 ถนนกาญจนวนิช   ตำบลพังลา  อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90170
เบอร์โทรศัพท์ 074-541294 เบอร์แฟกส์ 074-541294
Email : kubkulwittayakom@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :